איך לא עשו את…

  גירסת טרי גיליאם ל'דון קיחוטה'
היא סרט שכנראה לא יופק לעולם, אבל
בכורת סרט "מאחורי הקלעים" שלו,
'אבודים בלה מנשה: איך לא עשו את
'דון קיחוטה" תיערך בעוד כמה ימים
בפסטיבל ברלין (בקרוב אצלנו?).

06.02.2002
יומית
גירסת טרי גיליאם ל'דון קיחוטה'
היא סרט שכנראה לא יופק לעולם, אבל
בכורת סרט "מאחורי הקלעים" שלו,
'אבודים בלה מנשה: איך לא עשו את
'דון קיחוטה" תיערך בעוד כמה ימים
בפסטיבל ברלין (בקרוב אצלנו?).