מייקל נגד פיני?

  עוד סרט שלא יהיה: בעקבות הצלחת
'פרדי נגד ג'ייסון', הסתובבו בחודש
האחרון שמועות עקשניות על סרט שיפגיש
את מייקל מאיירס ('ליל המסכות') עם
פינהד ('Hellraiser'). והן היו, מסתבר,
נכונות – אבל עכשיו זה כבר לא יקרה.

04.11.2003
יומית
עוד סרט שלא יהיה: בעקבות הצלחת
'פרדי נגד ג'ייסון', הסתובבו בחודש
האחרון שמועות עקשניות על סרט שיפגיש
את מייקל מאיירס ('ליל המסכות') עם
פינהד ('Hellraiser'). והן היו, מסתבר,
נכונות – אבל עכשיו זה כבר לא יקרה.